Chính Sách Bảo Mật

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Vua Rượu Ngoại nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và cam kết thực hiện điều đó. Trong chính sách này, chúng tôi sẽ cho thấy cách Vua Rượu Ngoại sẽ sử dụng, xử lý và bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản với Vua Rượu Ngoại hoặc đặt hàng qua trang web của Vua Rượu Ngoại.

Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra lại thường xuyên để xem liệu Vua Rượu Ngoại có thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này hay không.

Thông tin khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại cố định và số điện thoại di động, địa chỉ email, nội dung thẻ tín dụng và bất kỳ thông tin nào khác do người tiêu dùng tự nguyện cung cấp đều được Vua Rượu Ngoại thu thập. Khách hàng nào chọn đặt hàng trực tuyến sẽ được yêu cầu cung cấp một số dữ liệu bổ sung trong quá trình quy trình thanh toán. Nhờ dữ liệu này, sản phẩm có thể được vận chuyển đến người tiêu dùng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Hệ thống đặt hàng trực tuyến cũng sẽ lưu thông tin về đơn hàng của khách hàng, giúp người tiêu dùng có thể xem lại và đặt lại cho lần mua tiếp theo.

Vua Rượu Ngoại sẽ thông báo cho khách hàng nếu cửa hàng có được thông tin cá nhân của khách hàng từ bên thứ ba.

Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật tên người dùng, mật khẩu và hộp thư đến của mình trong khi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, người tiêu dùng có nghĩa vụ báo cáo ngay lập tức mọi trường hợp sử dụng sai mục đích, vi phạm bảo mật hoặc lưu giữ tên và mật khẩu đã đăng ký đến webiste vuaruoungoai.com để cửa hàng có thể thực hiện hành động cần thiết một cách sớm nhất.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được Vua Rượu Ngoại thu thập và xử lý để có thể cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Nếu có thể, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của khách hàng về việc sử dụng những dữ liệu này, có thể bao gồm nhưng không giới hạn những mục đích sau:

  • Giới thiệu và cung cấp cho người tiêu dùng những ưu đãi mới nhất hoặc thông tin chi tiết về các mặt hàng và dịch vụ mà Vua Rượu Ngoại tin rằng sẽ có giá trị đối với khách hàng.
  •  Xác minh trạng thái của đơn đặt hàng hoặc tình trạng đăng ký của khách hàng.
  •  Thông báo cho người dùng về bất kỳ hoạt động chia sẻ dữ liệu nào giữa tài khoản của họ và trang web.
  • Bảo vệ tài khoản của khách hàng của bạn khỏi bị xâm phạm hoặc sử dụng cho mục đích lừa đảo.
  •  Liên hệ, cung cấp cho người tiêu dùng bất kỳ dữ liệu nào khách hàng cần và xử lý các tình huống bất thường với khách hàng.
  • Tìm hiểu có bao nhiêu người đang truy cập trang web của Vua Rượu Ngoại.
  • Cập nhật cho khách truy cập vào trang web của Vua Rượu Ngoại về bất kỳ thay đổi nào.
  • Kiểm soát các quy trình liên quan đến việc thực hiện nghiên cứu tiếp thị.
  • Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng để xác nhận giao dịch và tương tác với trang web Vua Rượu Ngoại mà không được sử dụng cho mục đích khác.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN

Khách hàng có thể yên tâm rằng Vua Rượu Ngoại sẽ không bao giờ sử dụng thông tin cá nhân của khách hang cho bên ngoài với mục đích tiếp thị trực tiếp. Dữ liệu của khách hàng có thể được chia sẻ với các doanh nghiệp liên kết của Vua Rượu Ngoại để vận hành và duy trì trang web hoặc cho các mục tiêu khác liên quan đến kinh doanh. Nếu chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật đưa ra yêu cầu về thông tin khách hàng, Vua Rượu Ngoại có thể tuân theo và có quyền cung cấp thông tin khách hang. Điều này có thể nhằm mục đích điều tra hoặc thực hiện nghĩa vụ pháp lý.

Khách hàng cần lưu ý rằng Vua Rượu Ngoại có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân sau đây với bên thứ ba liên quan:

Các đối tác mà chúng tôi ký hợp đồng để cung cấp hỗ trợ với các dịch vụ như gửi thư cho khách hàng.

Đáp ứng những yêu cầu của người tiêu dung khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho cửa hàng.

Nếu khách hang cho phép cửa hàng tiết lộ thông tin này.

Tất nhiên, nếu các nhà chức trách muốn truy cập vào hồ sơ của khách hàng.

Trong trường hợp dữ liệu khách hàng do một công ty tiếp thị thu thập được thì thông tin sẽ được chia sẻ với công ty đó để tiếp thị và nghiên cứu thêm.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Tất cả thông tin liên quan đến khách hàng sẽ được lưu giữ cho đến khi khách hang yêu cầu xóa hoặc tự hủy tài khoản của họ. Còn trong những trường hợp khác, thông tin do khách hàng cung cấp sẽ luôn được bảo mật trên máy chủ của Vua Rượu Ngoại.

Đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện các thay đổi cần thiết hoặc yêu cầu Vua Rượu Ngoại thay đổi là một cách để khách hàng truy cập, cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân đã được thu thập.

5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Tuân thủ các chính sách bảo mật, Vua Rượu Ngoại sẽ không bao giờ chia sẻ bất kỳ thông tin nào của người tiêu dung đã được thu thập. Trừ khi được pháp luật yêu cầu hoặc được khách hàng cho phép, không có thông tin cá nhân nào của khách hàng sẽ được sử dụng mà chưa có sự cho phép rõ ràng của họ.

Nếu không có sự cho phép của khách hàng, Vua Rượu Ngoại sẽ không sử dụng, truyền tải, phân phối hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào nhận dạng khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong trường hợp hacker tấn công vào máy chủ lưu trữ thông tin dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Vua Rượu Ngoại sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời cũng như thông báo cho khách hàng biết.

Thông tin về các giao dịch mua hàng trực tuyến do khách hàng đặt, bao gồm nhưng không giới hạn ở chứng từ điện tử, hóa đơn và hồ sơ tài chính, được lưu giữ ở mức độ bảo mật nghiêm ngặt nhất tại vuaruoungoai.com.

Nếu muốn trở thành thành viên của vuaruoungoai.com, bạn cần nhập một số thông tin cá nhân (chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.) và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của dữ liệu đó. Nếu ban quản trị vuaruoungoai.com xác định tất cả thông tin cá nhân khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là sai lệch thì cửa hàng không chịu trách nhiệm và sẽ không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người tiêu dung.

Hotline: 0914343579