Chính Sách Đại Lý

Chúng tôi quan tâm đến mối quan hệ hợp tác lâu dài, cùng có lợi với các Đại lý và sẵn sàng chia thu nhập cũng như các khoản lợi nhuận khác.

Sự gần gũi giữa Đại lý và Nhà phân phối, Nhà sản xuất có thể được tăng cường bằng cách quan tâm và hỗ trợ các Đại lý, đồng thời khuyến khích sự hợp tác giữa họ.

Bảo vệ cho Đại lý trước những biến động của thị trường.

Khách hàng của đại lý phải được bảo vệ và sự công bằng của hệ thống phân phối phải được đảm bảo.

Phát triển thị phần của đại lý và mạng lưới phân phối song song của đại lý.

CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KỲ:

Đại lý được tham gia chương trình chiết khấu dựa trên doanh thu dành riêng cho Đại lý tùy thuộc vào doanh số từng quý đã cam kết.

CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ: 

  •  Giá mua hàng:

Đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng dựa trên sản lượng mua hàng và các thỏa thuận hợp tác khác. Mục tiêu của chính sách giá là duy trì sự bình đẳng và cạnh tranh đối với đại lý. Với đúng số lượng và mã sản phẩm nhập khẩu trong kho trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá, Đại lý sẽ được bảo vệ giá trong bất kỳ đợt giảm giá nào do Nhà sản xuất/Nhà phân phối thực hiện. Thông báo tối thiểu 45-60 ngày sẽ được gửi cho đại lý trong trường hợp Nhà sản xuất/Nhà phân phối tăng giá.

  •  Bảo vệ khách hàng cho Đại lý:

Đại lý được khuyến khích và hỗ trợ để nâng cao thị phần và trở thành đại lý độc quyền của hệ thống tại các địa điểm được chỉ định. Nhà phân phối cung cấp cho mỗi Đại lý một mã Đại lý duy nhất; Sau đó, Đại lý cung cấp mã này cho khách hàng của họ để Nhà phân phối có thể xác định khách hàng của Đại lý nào khi khách hàng đó gọi đến. Nhà phân phối sẽ gửi khách hàng đến Đại lý tương ứng với mã đại lý mà khách hàng cung cấp.

Nếu người tiêu dùng liên hệ với Nhà phân phối thay vì Đại lý, Nhà phân phối sẽ được liên hệ với Đại lý phục vụ khu vực của người tiêu dùng.

Trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng, Nhà phân phối sẽ bảo vệ quyền phát triển của Đại lý tại các địa điểm mới trong toàn bộ chuỗi phân phối.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ:

Đại lý chịu trách nhiệm, giám sát hoạt động các khu vực đã đăng ký với nhà phân phối và có thể tự phát triển cả cơ sở khách hàng và thị trường của mình.

Đại lý chủ động thiết lập một mạng lưới bán hàng dưới hình thức lành mạnh, chuyên nghiệp.

Theo nguyên tắc thứ nhất, Đại lý xây dựng chiến lược phát triển, Nhà sản xuất/Nhà phân phối sẽ bảo vệ và hỗ trợ tối đa nếu các Đại lý mở thêm chi nhánh tại các khu vực khác nhau. Đại lý cần cho Nhà sản xuất/Nhà phân phối biết nơi định phát triển để có thể bảo vệ trên toàn hệ thống khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đại lý.

Chủ động lập kế hoạch kinh doanh và phát triển khách hàng, cũng như kế hoạch đưa mặt hàng đến tay người tiêu dùng trong khu vực đăng ký hoặc tại khu vực phát triển mới đã được đăng ký với Nhà sản xuất/Nhà phân phối.

Nếu Quý đại lý không triển khai trong vòng ba đến sáu tháng kể từ khi đăng ký với Nhà sản xuất/Nhà phân phối, Nhà phân phối sẽ chuyển quyền bảo vệ cho Đại lý đã đăng ký tiếp theo.

Nhà phân phối sẽ có chiến lược để phát triển mạng lưới trong trường hợp để phát triển thị trường mới và họ sẽ tổ chức độc lập và công bố địa điểm của sự kiện cho các đại lý lân cận hoặc trên trang web chính thức. Nếu muốn làm Đại lý chính thức ở địa điểm đó, các Đại lý có thể đăng kí và kết hợp với Nhà phân phối. Lựa chọn này tuân thủ quy tắc thứ nhất (ở trên).

Thể hiện sự ủng hộ đối với Công ty/Nhà phân phối bằng cách tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc quảng cáo nào có thể đang chạy tại địa điểm của đại lý.

Không kinh doanh hàng hóa không xác minh được nguồn gốc xuất xứ. Không bán bất kỳ sản phẩm nào của các thương hiệu cạnh tranh có tính chất tương tự nếu là Đại lý phân phối độc quyền.

Giá bán lẻ đề xuất (SRP) của nhà phân phối được đảm bảo bằng với giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Không được bán phá giá.

 

Hotline: 0914343579