Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại

  1. Mọi khiếu nại mà khách hàng đưa ra có liên quan đến việc mua hàng từ website vuaruoungoai.com đều được cửa hàng lưu ý và cân nhắc sửa đổi.
  2. Theo thông tin được công khai trên internet, khách hàng có thắc mắc về trao đổi hoặc dịch vụ khách hàng có thể liên hệ với trang web sau: vuaruoungoai.com
  3. Cửa hàng giải quyết cho khiếu nại của khách hàng trong vòng bảy ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại từ khách hàng. Trong trường hợp không thể giải quyết , các bên sẽ đàm phán trực tiếp với nhau.
  4. Theo quy định của pháp luật, tất cả các khía cạnh của quá trình đàm phán và quá trình giải quyết vấn đề đều dựa trên việc đạt được thỏa thuận và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.

Khách hàng có khiếu nại có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ nào sau đây:

Vua Rượu Ngoại

Địa chỉ: Số 21 Phố Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0914 343 579

Mail: salevuaruoungoai@gmail.com

Website: https://vuaruoungoai.com/

 

Hotline: 0914343579